Send en besked
Ring os op
Brandpræventivt tilsyn

Brandpræventivt tilsyn

I forbindelse med skorstensfejerbesøget udfører skorstensfejeren brandpræventivt tilsyn. Her efterses om skorsten/ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler.

Skorstensfejeren er forpligtet til at påtale eventuelle fejl og mangler som han ser ved skorstensfejerbesøget. Fejl og mangler, der er blevet påtalt og ikke er udbedret inden for den fastsatte tidsramme skal indberettes til bygningsmyndighederne.