ISODOR

Brugen af isodor

Foring med isodor i København og hele Nordsjælland

Den helstøbte isodorstøbning

Isodorforingen er en letbeton foring uden samlinger.
Den er godkendt af boligministeriet, MK-1032 og / 0695
Isodorforingen sikrer mod løbesod og kondensvand og giver en bedre brændselsøkonomi.

Denne foring udstøbes i den bestående skorsten og er uden samlinger.

Denne type skorstensforing er den bedst egnede til traditionel fast brændsel og oliefyring

Ældre murede skorstene er ofte nedbrudte af løbesod, kondensvand og skorstensbrande.

Den helstøbte skorstensforing støbes i bestående skorsten. Skorstensforingen fremstilles af perlite letbeton, og er helt uden samlinger.

​Støbegranaten er central i metoden. Den rummer en vibrationsmotor, der gør det muligt at vibrere og “stampe” letbetonen fast i den gamle skorstens revner og sprækker under den gradvise hævning.

​I den glidende støbnings-proces fjernstyrer montøren støbegranaten, der hæves manuelt. Centrering i lysning sker med indstilleligt styr. “Granaten” findes i bl. a. følgende dimensioner: 10, 13, 16, 18 og 20 cm Ø.

​Vibreringsmetoden sikrer en brandstærk udstøbning af letbetonen og en glat rør-overflade. Den reducerede lysning og den isolerende beton betyder, at røgtemperaturen kan sænkes. Herved opfylder Isodorforingen nutidens krav til brændselsøkonomien.

Under støbning forsynes Isodorforingen med en ny renselem af beton, og der skæres en ny adgangskanal i den nystøbte foring. Til sidst isættes øverst en ståltop, der beskytter mod fugt- og frostskader på foringens top, diskret regnhætte kan til købes.