Send en besked
Ring os op
Tæthedsprøvning af skorstene

Tæthedsprøvning af skorstene

Vi kan foretage 4 Pa måling, som kan påvise om brændeovne og øvrige ildsteder får tilført tilstrækkeligt luft til forbrændingen. Målingen kan konstatere, om det er sikkert at anvende ildstedet. Via 8 Pa målinger kan vi konstatere, om det er sikkert at få monteret et ildsted/anlæg med balanceret aftræk/split aftræk, f.eks. en kondenserende olie kedel.

Vi kan foretage en tæthedsprøve af din skorsten og konstatere, om skorstenen er tæt nok til, at det er forsvarligt at montere et ildsted uden risiko for forgiftning, samt om skorstenen kan skabe nok træk til at ildstedet kan fungere.

Vi kan konstatere, om skorsten/aftrækket opfylder gældende EU-standarter, om skorstensforinger, element skorstene, samt skorstensforinger er opstillet korrekt.

Energimåling

Den eneste måde at vurdere om et fyringsanlæg brænder optimalt er at få foretaget en miljø måling. Derfor anbefales det, at alle fyringsanlæg får udført årlig energimåling af en teknisk ekspert.

  • Røgtabet bør ikke overstige 10%, sod tallet bør være under 1 for oliekedler og under 2 for pillefyr/fastbrændselsfyr
  • Kulilteindhold bør ikke overstige 500 ppm

Har du ikke et frivillig serviceaftale, kan du få skorstensfejeren til at foretage energimålingen ved hans årlige besøg.

Vi fortager altid ringspalte måling på balanceret aftræk efter skorstensfejning. Dette gøres for at sikre, at aftrækket er tæt. Et utæt aftræk kan medføre eksplosion samt forgiftningsfare.